DES Hub

Un cadru de dialog pentru îmbunătățirea scorului DESI

Un proiect colaborativ lansat de H.appyCities

România ocupă ultimul loc la nivelul Uniunii Europene în ce privește perfomanța digitală măsurată prin Digital Economy and Society Index (DESI), fiind la o distanță foarte mare de media europeană pe toate dimensiunile și pe aproape toate sub-dimensiunile acestuia. 

Mai îngrijorător decât această imagine este faptul că distanța față de medie și față de penultimele clasate – Bulgaria și Grecia – crește, în ciuda unei totuși creșteri și a scorului României.

Având în vedere dimensiunea sa, nivelul economic, nivelul de dezvoltare, putem spune că România se află cu mult sub potențialul său în ce privește performanța digitală. De asemenea, la multe dintre dimensiunile DESI (de ex. Conectivitate) România înregistrează o scădere constantă. Un exemplu aici este scăderea la viteza internetului sau acoperirea cu rețele de comunicații mobile.

Din dorința de a oferi un cadru colaborativ care să impulsioneze toți actorii implicați într-o abordare coordonată ce are ca țintă creșterea scorului României în DESI, am propus înființarea unui centru dedicat acestei problematici – Digital Economy and Society Hub (DES-Hub)

DES Hub își propune să devină centrul de analiză și suport, bazat pe dialog între autorități, mediul privat, academic și non-guvernamental. El va fi orientat spre creșeterea permanentă a performanței economiei digitale în România și, implicit, a scorului în DESI.

Ce va face DES Hub

DES Hub va avea rolul de platformă de dialog, de resursă de analiză și documentare, de soluții generate colaborativ. Toate acestea vor fi țintite pe dimensiunile și sub-dimensiunile DESI și pe indicatorii individuali ce îi compun. 

Întreg efortul va ținti ca principal partener Guvernul României, dar și instituțiile ce pot impacta dimensiunile DESI. Avem in vedere aici mediul academic, cel de afaceri precum și cel neguvernamental interesat.

Fiind o structură agilă și cu ținte foarte precise legate de indicatorii menționați, DES Hub va putea dinamiza procesul de transformare a României. De asemenea, va crea punți de legătură cu zone mai largi de intervenție, dincolo de dimensiunile DESI.

Mecanismul de lucru propus este de a iniția dialog multi-partit pe fiecare dimensiune a DESI. Conform inedxului acestea sunt Human capital, Connectivity, Integration of digital technology, Digital public services, Research & Development in ICT. Mecanismul propus va avea rolul de a identifica posibilitățile și intervențiile punctuale ce ar ajuta la creșterea scorului României.

Întreg mecanismul este menit a oferi Guvernului României instrumente de a urmări aceste progrese intermediare, inclusiv prin dialogul purtat cu persoanele desemnate ca responsabili din partea instituțiilor publice.

Cum e organizat

Fiind un hub colaborativ, principalul obiectiv este de a asigura o facilitare a dialogului necesar. Totodată, e nevoie de măsuri coordonate și urgente pentru ca România să-și îmbunătățească scorul în DESI. De aceea credem că oferirea unui suport tehnic de specialitate decidenților din administrația publică poate fi utilă. 

Ca proces se pleacă de la inițierea DES Hub ca proiect al H.appyCities, în jurul căruia să fie constituit un nucleu de persoane sau companii care susțin demersul. 

Al doilea pas va fi invitarea unor specialiști în domeniu pentru a contribui demersului și a ajuta la elaborarea de analize și soluții. Considerăm că un prim livrabil ar putea fi o analiză a stadiului DESI și identificarea unor zone sau posibilități de progres. Aceasta analiză ar putea fi baza de plecare spre dialogul cu instituțiile publice.

Al treilea este constituirea unui nucleu de companii care să susțină demersul. În acest sens, propunem un parteneriat între susținătorii acestei inițiative și Asociația H.appyCities. Aceasta va prelua și partea de organizare logistică a DESHub – planificare, organizare întâlniri, follow-up, publicare/distribuire de conținut media, raportare.


Ce am reușit

Proiectului DESHub ilustrează participarea și co-crearea în contextul digitalizării în România. Proiectul a avut trei faze distincte:

Faza 1: Realizarea analizei “Economia și societatea digitală în România”.

  • Asociația H.appyCities a efectuat o analiză detaliată a situației digitalizării în România. (vezi documentul mai jos)
  • Documentul rezultat a evidențiat aspectele critice ale dezvoltării digitale în țară și a identificat nevoia de acțiuni concrete.

Faza 2: Organizarea întâlnirilor lunare.

  • H.appyCities și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării au încheiat un parteneriat pentru a monitoriza progresul digitalizării în România.
  • Începând cu septembrie, au fost organizate întâlniri lunare, unde reprezentanți ai administrației publice, mediului de afaceri, mediului academic și societății civile au colaborat pentru a identifica soluții eficiente pentru creșterea gradului de digitalizare.
  • Prin intermediul acestor întâlniri, au fost propuse acțiuni concrete și s-au stabilit mecanisme de monitorizare și implementare.

Faza 3: Documentul “40 de lucruri de făcut”.

  • Ca rezultat al întâlnirilor și colaborării, a fost elaborat un document intitulat “40 de lucruri de făcut”, care cuprindea acțiuni specifice pentru accelerarea digitalizării în România. (vezi documentul mai jos)
  • Acest document a servit ca bază pentru monitorizarea și raportarea progresului în următorul an.
  • H.appyCities a publicat un raport trimestrial cu privire la progresul înregistrat.

Prin intermediul proiectului DESHub, s-a urmărit creșterea gradului de digitalizare în România și atingerea obiectivelor europene în acest domeniu. Prin implicarea diferitelor părți interesate și utilizarea unui proces colaborativ, s-au identificat soluții și s-au implementat acțiuni concrete pentru a accelera transformarea digitală a țării. Proiectul a reprezentat o modalitate eficientă de monitorizare, evaluare și stimulare a progresului în digitalizare, într-un efort național de echipă.

Ce a însemnat

Proiectul DESHub a reprezentat un studiu de caz semnificativ în ceea ce privește participarea și co-crearea în contextul digitalizării României. Prin realizarea analizei inițiale “Economia și societatea digitală în România”, Asociația H.appyCities a obținut o înțelegere mai bună a situației actuale și a provocărilor cu care se confruntă țara în privința digitalizării.

Pe baza acestei analize, proiectul a evoluat către organizarea întâlnirilor lunare, unde reprezentanți din diverse domenii (administrație publică, mediul de afaceri, mediul academic, societatea civilă) s-au implicat într-un proces colaborativ de identificare a soluțiilor pentru creșterea gradului de digitalizare. Această abordare a permis colectarea unor perspective variate și expertiză din diferite domenii, contribuind la formularea de soluții mai complete și eficiente.

Documentul rezultat din colaborarea acestor întâlniri a fost intitulat “40 de lucruri de făcut”. Acesta a reprezentat o listă de acțiuni concrete și prioritare care au fost identificate ca fiind esențiale pentru accelerarea digitalizării în România. Prin implicarea tuturor părților interesate și utilizarea unui mecanism cooperativ, proiectul a asigurat urmărirea și implementarea acestor acțiuni pe parcursul unui an.

Un aspect important al proiectului DESHub a fost colaborarea cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și partenerii săi, ceea ce a adus un nivel de susținere și angajament din partea autorităților. Această colaborare a oferit oportunitatea de a alinia eforturile din sectorul public cu cele din mediul privat, academic și societatea civilă, pentru a realiza transformarea digitală dorită.

Prin publicarea periodică a rapoartelor de progres, proiectul DESHub a asigurat transparență și responsabilizare în ceea ce privește evoluția digitalizării în România. Aceste rapoarte au oferit o imagine clară a progresului realizat și au facilitat monitorizarea și evaluarea continuă a acțiunilor și impactului acestora.

În ansamblu, proiectul DESHub a evidențiat importanța participării și co-creării în procesul de digitalizare a României. Prin implicarea activă a diferitelor părți interesate și prin utilizarea unui cadru colaborativ, proiectul a demonstrat că transformarea digitală poate fi realizată cu succes prin cooperare, înțelegere comună și acțiuni concrete.


Analiza „ECONOMIA DIGITALĂ ȘI SOCIETATEA ÎN ROMÂNIA”

Il puteți descărca în format pdf pentru web aici (5Mb) sau în format pdf pentru print (50,6 Mb) aici


„40 de lucruri de făcut”

Il puteți descărca în format pdf pentru web aici (4,5Mb)

Fii alături de noi!

Vrei să sprijini acest demers?