DES Hub

Un cadru de dialog pentru îmbunătățirea scorului DESI

Un proiect colaborativ lansat de H.appyCities

România ocupă ultimul loc la nivelul Uniunii Europene în ce privește perfomanța digitală măsurată prin Digital Economy and Society Index (DESI), fiind la o distanță foarte mare de media europeană pe toate dimensiunile și pe aproape toate sub-dimensiunile acestuia. 

Mai îngrijorător decât această imagine este faptul că distanța față de medie și față de penultimele clasate – Bulgaria și Grecia – crește, în ciuda unei totuși creșteri și a scorului României.

Având în vedere dimensiunea sa, nivelul economic, nivelul de dezvoltare, putem spune că România se află cu mult sub potențialul său în ce privește performanța digitală. De asemenea, la multe dintre dimensiunile DESI (de ex. Conectivitate) România înregistrează o scădere constantă. Un exemplu aici este scăderea la viteza internetului sau acoperirea cu rețele de comunicații mobile.

Din dorința de a oferi un cadru colaborativ care să impulsioneze toți actorii implicați într-o abordare coordonată ce are ca țintă creșterea scorului României în DESI, propunem înființarea unui centru dedicat acestei problematici – Digital Economy and Society Hub (DES-Hub)

DESI Hub își propune să devină centrul de analiză și suport, bazat pe dialog între autorități, mediul privat, academic și non-guvernamental. El va fi orientat spre creșeterea permanentă a performanței economiei digitale în România și, implicit, a scorului în DESI.

Ce va face DES Hub

DES Hub va avea rolul de platformă de dialog, de resursă de analiză și documentare, de soluții generate colaborativ. Toate acestea vor fi țintite pe dimensiunile și sub-dimensiunile DESI și pe indicatorii individuali ce îi compun. 

Întreg efortul va ținti ca principal partener Guvernul României, dar și instituțiile ce pot impacta dimensiunile DESI. Avem in vedere aici mediul academic, cel de afaceri precum și cel neguvernamental interesat.

Fiind o structură agilă și cu ținte foarte precise legate de indicatorii menționați, DES Hub va putea dinamiza procesul de transformare a României. De asemenea, va crea punți de legătură cu zone mai largi de intervenție, dincolo de dimensiunile DESI.

Mecanismul de lucru propus este de a iniția dialog multi-partit pe fiecare dimensiune a DESI. Conform inedxului acestea sunt Human capital, Connectivity, Integration of digital technology, Digital public services, Research & Development in ICT. Mecanismul propus va avea rolul de a identifica posibilitățile și intervențiile punctuale ce ar ajuta la creșterea scorului României.

Întreg mecanismul este menit a oferi Guvernului României instrumente de a urmări aceste progrese intermediare, inclusiv prin dialogul purtat cu persoanele desemnate ca responsabili din partea instituțiilor publice.

Cum e organizat

Fiind un hub colaborativ, principalul obiectiv este de a asigura o facilitare a dialogului necesar. Totodată, e nevoie de măsuri coordonate și urgente pentru ca România să-și îmbunătățească scorul în DESI. De aceea credem că oferirea unui suport tehnic de specialitate decidenților din administrația publică poate fi utilă. 

Ca proces se pleacă de la inițierea DES Hub ca proiect al H.appyCities, în jurul căruia să fie constituit un nucleu de persoane sau companii care susțin demersul. 

Al doilea pas va fi invitarea unor specialiști în domeniu pentru a contribui demersului și a ajuta la elaborarea de analize și soluții. Considerăm că un prim livrabil ar putea fi o analiză a stadiului DESI și identificarea unor zone sau posibilități de progres. Aceasta analiză ar putea fi baza de plecare spre dialogul cu instituțiile publice.

Al treilea este constituirea unui nucleu de companii care să susțină demersul. În acest sens, propunem un parteneriat între susținătorii acestei inițiative și Asociația H.appyCities. Aceasta va prelua și partea de organizare logistică a DESHub – planificare, organizare întâlniri, follow-up, publicare/distribuire de conținut media, raportare.

Următorul pas este crearea unei resurse de monitorizare a progresului pe un plan mult mai detaliat. Acesta va fi realizat împreună cu autoritățile prin întâlini periodice și rapoarte realizate la fiecare 3 luni.

Calendar

Lansare: 17 mai 2022 – Ziua mondială a societății informaționale și telecomunicațiilor

Iunie – iulie 2022: 

  • realizare analiză DESI și identificare posibilități de creștere a scorului României

Iulie – septembrie 2022: 

  • transmiterea de invitații Guvernului României pentru a identifica și desemna persoanele responsabile pentru fiecare dimensiune în parte;
  • organizarea a două întâniri tehnice de lucru cu cei desemnați – una pentru alinierea punctelor de vedere și a doua pentru a identifica pașii concreți de urmat;

Septembrie – octombrie 2022:

organizarea a 5 întâlniri tematice pe fiecare dimensiune a DESI și identificarea unui calendar de implementare a acțiunilor concrete.

Octombrie – noiembrie 2022

Prezentarea unui raport de progres la 6 luni.

Decembrie 2022 – decembrie 2023

Continuarea întâlnirilor tematice pe dimensiunile DESI inclusiv pe sub-dimensiuni și indicatori (circa 10 întâlniri) și raportarea progresului (la fiecare 2 luni și apoi raport integrat la 1 an de la lansare).

Fii alături de noi!

Vrei să sprijini acest demers?